Hỗ trợ: 0949.10.50.80

Hương Toàn, Tx Hương Trà, Thừa Thiên Huế

Hướng dẫn cài đặt Reportviewer

1. Tải chương trình cài đặt:

Nếu bạn chưa có chương trình cài đặt Reportviewer thì tải về tại đây

2. Cài đặt:

– Sau khi tải chương trình cài đặt về bạn chạy file ReportViewer_10.exe

5

– Sau khi chọn Run màn hình xuất hiện như hình dưới. Tiếp tục chọn Next để cài đặt bước tiếp theo.

6

– Sau khi nhấn Next màn hình xuất hiện và tiếp tục chọn giống như hình dưới đây.

7

– Sau khi nhấn Install thì chờ máy cài hoàn thành và nhấn Finish để hoàn thành cài đặt Report Viewer 10.

– Chúc các bạn cài đặt thành công !