Hỗ trợ: 0949.10.50.80

Hương Toàn, Tx Hương Trà, Thừa Thiên Huế

Hướng dẫn cài đặt sử dụng hệ thống phần mềm

Hướng dẫn cài đặt các phần mềm hỗ trợ

I. Cài đặt công cụ hỗ trợ

 

II. Cài đặt phần mềm [Hệ thống kế toán bán hàng MngSale Online]

Sau khi cài đặt các chương trình hỗ trợ phần mềm.

 

III. Cài đặt phần mềm [Hệ thống quản lý Phòng khám MngClinic Online]

  • 1. Tải chương trình hệ thống phần mềm Online tại đây
  • 2. Tải chương trình hệ thống phần mềm Client tại đây link Mediafire Version 5.0.8

 

IV. Cài đặt phần mềm [Hệ thống quản lý Nhà hàng, Cà phê MngRestaurant Online]

  • 1. Tải chương trình hệ thống phần mềm Online Link Mediafire, Link Google Drive Version 5.1.4
  • 2. Giải nén và Đăng nhập bằng User: Admin và Pass: Admin

 

V. Cài đặt phần mềm [Hệ thống quản lý tiệm cầm đồ]

1. Tải chương trình hệ thống phần mềm Online version 5.2.7 tại đây

2. Giải nén và Đăng nhập bằng User: Admin và Pass: Admin

a