Hỗ trợ: 0949.10.50.80

Hương Toàn, Tx Hương Trà, Thừa Thiên Huế

DANH SÁCH HỆ THỐNG SẢN PHẨM PHẦN MỀM

HỆ THỐNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG ONLINE

Giúp doanh nghiệp quản lý kho hàng, công nợ, các nguồn khuyến mãi, chiết khấu, thu chi một cách nhanh chóng, chính xác và tiện lợi nhất.

Xem ...

HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁM CHỮA BỆNH ONLINE

Hệ thống giải quyết các vấn đề khó khăn trong việc quản lý đơn vị KCB như: Đăng ký KCB điện tử, đăng ký số KCB tự động, đăng ký thông tin BN bằng mã vạch. Quản lý thuốc, vtyt tiêu hao. Báo cáo BHYT ....

Xem ...

HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ HÀNG, CAFE

Hệ thống giúp nhà hàng thanh toán nhanh chóng, chính xác, tiện lợi trong trong việc hàng ngày đem lại hiệu quả thiết thực.

Xem ...