Hỗ trợ: 0949.10.50.80

Hương Toàn, Tx Hương Trà, Thừa Thiên Huế

Hướng dẫn cài đặt SQL 2008 R2

1. Tải chương trình cài đặt SQL 2008 R2
– Nếu bạn chưa có chương trình cài đặt SQL 2008 R2(32Bit) thì bạn có thể tải theo các link sau nhé.

1. Part01

2. Part02

3. Part03

4. Part04

5. Part05

6. Part06

7. Part07

8. Part08

– Nếu bạn chưa có chương trình cài đặt SQL 2008 R2(64Bit) thì bạn có thể tải theo các link sau nhé.

1. Part01

2. Part02

3. Part03

4. Part04

2. Hướng dẫn cài đặt.

– Các bạn làm theo tứ tự như ảnh sau nhé. Trong mỗi ảnh có từng bước hướng dẫn để cài đặt.

– Khi bắt đầu chạy file cài đặt (setup). Nếu máy nào chưa cài .Net Framework thì xuất hiện giống hình dưới thì các bạn làm thêm bước 1  và bước hai nữa nhé.

Chúc các bạn cài đặt thành công !

Bước 1:

SQL_1

Bước 2:

SQL_2

Bước 3:

SQL_3

Bước 4:

SQL_4

Bước 5:

SQL_5

Bước 6:

SQL_6

Bước 7:

SQL_7

Bước 8:

SQL_8

Bước 9:

SQL_9

Bước 10:

SQL_10

Bước 11:

SQL_11

Bước 12: 

– Nếu bạn muốn thay đổi ổ đia lưu trữ dữ liệu khi thêm mới dữ liệu thì các bạn chọn ổ đĩa của mình rồi nhấn Next.

SQL_12

Bước 13:

SQL_13

Bước 14:

SQL_14

Bước 15:

– Nếu các bạn muốn thiết lập khi đăng nhập vào CSDL có mật khẩu thì các bạn chọn bước 1, 2 như trong hình dưới để cài đặt mật khẩu.

SQL_15

Bước 16:

SQL_16

Bước 17:

SQL_17

Bước 18:

SQL_18

Bước 19:

SQL_19